Natuurgeneeskundige behandeling van longcovid

Ik heb een speciaal herstelprogramma ontwikkeld voor mensen die longcovid hebben en sneller op de been willen zijn. Dit omdat het huidige aanbod aan behandelingen, fysiotherapie, ademoefeningen  vaak onvoldoende blijkt te zijn.  Door een mix van therapien te gebruiken,  is het lichaam beter in staat om te herstellen.

corona virus

Hoe ziet het herstelprogramma er uit?

Intake van de client – diagnostiek

De eerste afspraak is gericht op kennismaking via een anamnese procedure en kinesiologische intake behandeling – een soort “APK” van het menselijk lichaam. Door kinesiologische testen kan ik bijvoorbeeld kijken of er nog steeds ontstekingsreacties zijn in het lichaam. Verder kan ik kinesiologisch kijken naar het functioneren van de organen ( zoals de longen) , maar ook het functioneren van de andere organen, zoals nieren, lever, lymfe, darmen. Na een dergelijke ziekte heeft het lichaam een klap meegemaakt en moeten de organen ondersteunt worden met het herstel daarvan.  Hier meer over kinesiologische testen

De behandeling-een integrale holistische aanpak

Maatwerk

De behandeling is maatwerk, omdat geen mens hetzelfde is en ieder mens dus een maatwerk behandeling krijgt.

Ik behandel mensen integraal vanuit 4  therapievormen. De combinatie van deze 4 vormen , zorgt voor een zeer krachtige aanpak van de problematiek.

De 4 therapievormen

Verschillende therapievormen

  • Energetische therapie ( kinesiologie) :Hiermee kan ik door middel van symbolen met thematieken als long covid. Verder beperk ik me niet alleen tot covid, maar ook tot andere problematieken die een belemmering vormen voor het herstel. Hierbij moet u denken aan stralingsinvloeden ( op met name de slaapkamer) , voedselallergieën, maar ook geestelijke thematieken . Hoe komt het dat het immuunsysteem zo sterk reageert (cytokinenstorm!) , zodat u zo ziek geworden bent? Zaten er in de familielijn al long-gerateerde aandoeningen, zoals tuberculose? Zijn er nog andere infecties aanwezig? Als u meer wil weten hoe ik energetische therapie toepas, kunt u hier verder lezen.
  • Kruidengeneeskunde ( fyto therapie): Hierbij maak ik grotendeels een keuze uit de kruiden die verkrijgbaar zijn uit de kaardeshop.nl . Kruiden en de werking van de kruiden kunt u hier https://kruidenvoorpostcorona.nl/de-kruideni/  inzien. Via kinesiologische testen kan ik testen welke kruiden en welke hoeveelheden u nodig hebt. In grote lijnen help ik via natuurlijke producten het lichaam te ondersteunen zodat het kan herstellen. Door middel van de kruiden kan o.a.  het immuunsysteem gemoduleerd worden ( ontstekingen kunnen geremd worden, zonder dat het immuunsysteem geremd wordt). Door stimulatie van het lymfesysteem kan het lichaam aangezet worden tot opruimen van virale deeltjes en voor stimulatie immuunsysteem .Voorkoming van aanhechting van virussen aan ACE2 deeltjes
  • Orthomoleculair: Hierbij ga ik kijken naar tekorten. In eerste instantie is het raadzaam om tekorten aan te vullen, om zo herstel te versnellen. Hierbij moet je denken aan vitaminen, mineralen.
  • Bewustzijnsgesprekken: Gesprekken die te maken hebben met levensstijl en ondersteunen bewustwordingsproces

Ziektepreventie- bewustwordingsproces

Ik ben van mening dat men ziekte beter kan voorkomen dan genezen. Voor een eenvoudig deel kan de oplossing  worden gezocht in gezonde voeding , voldoende beweging en eventueel supplementeren met  vitamine c , d, zink.

Oorzaak falend immuunsysteem

Echter, een falend immuunsysteem hangt vaak samen met (chronische) stress. Chronische stress ondermijnt het immuunsysteem.   Chronische stress is vaak weer het gevolg van negatieve overtuigingen ( ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard om te leven, iedereen moet mij leuk vinden), psychisch trauma. Hier kunt u meer lezen over chronische stress en de behandeling daarvan ->Burn out behandeling. Ook kan er sprake zijn van  innerlijke saboteurs (bijvoorbeeld angst ( bij gebrek aan vertrouwen),controle drang( ook door gebrek aan vertrouwen) ,het buiten zichzelf leggen van problemen)  , waardoor men keuzes maakt die vaak niet ten goede komen met het ontwikkelen van het eigen ik (identiteit). Doordat je keuzes maakt vanuit je eigen identiteit , kom je veel sterker in je schoenen te staan met een goed werkend imuunsysteem als gevolg.

Ik kan dit bewustwordingsproces ondersteunen, zodat de kans dat je ziek wordt door een infectie veel kleiner wordt.

Praktische informatie
Volwassenen €75, -inclusief energetische druppel
Kinderen €60,- inclusief energetische druppel
Behandelfrequentie 1x per 6 weken

Mocht u nog met vragen zitten of wilt u meteen een afspraak maken , dan kunt u mij bereiken via het contactformulier