Alternatieve behandeling voor ontwikkelstoornis

Ik bied een alternatieve behandeling aan voor kinderen met ontwikkelstoornis (ADD/ADHD/ASS) voor mensen die hun kind niet graag aan de ritaline of andere medicatie wil zetten. Indien uw kind de diagnose ADHD/ADD of ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft gekregen , krijgt het kind een “rugzak” ; er is budget beschikbaar om het kind en het gezin te ondersteunen.  Als ondersteuning wordt vaak cognitieve gedragstherapie eventueel gecombineerd met medicatie( o.a. Ritaline) en educatie naar de ouders toegepast. Het uitgangspunt in de reguliere zorg is dat het kind een genetische afwijking heeft en dat daar helemaal niets aan te doen valt. Ik heb ervaren dat er, hoewel er sprake kan zijn van een genetische aanleg, nog veel mogelijkheden zijn om kinderen te helpen met een dergelijke stoornis. Een ontwikkelstoornis komt namelijk niet uit het niets en heeft vaak een stofwisselingsprobleem als gemeenschappelijke oorzaak .

Oorzaak van ontwikkelstoornis bij kinderen

Naar mijn inzicht zijn ontwikkelstoornissen zoals ADHD of autisme ASS  of ADHD mede een gevolg van een stofwisselingsprobleem. Door een ophoping van neurotoxines en hormonale disbalans in het bloed krijgt het kind last van concentratie stoornissen Als men werkelijk iets wil doen aan het probleem , dan zal men op een meer holistisch naar het neurologisch systeem moeten kijken. In tegenstelling wat men zou verwachten wordt 80% van onze neurotransmitters(oa dopamine) gemaakt door onze darmen. Wat zou er gebeuren als de darmen niet goed functioneren? Wat zou er gebeuren als er uberhaubt onvoldoende neurotransmitters worden aangemaakt?

De oorzaken van slecht functionerende darmen

Oorzaken voor slecht functionerende darmen

  • Voedsel allergie of -intolerantie ( met name gluten en melk)
  • Darmparasieten of schimmelinfectie en gisten ( Candida -Albicans)
  • Stress ( die gaat werken op de darmen)
  • Slecht detoxificatiesysteem waardoor ophoping toxische stoffen – toxische metalen
  • Geopatische stress ( energetische verstoring in huis)
  • Verstoorde bloedsuiker niveaus ( hypoglecemie / hyperglycemie)
  • Onverwerkte trauma’s ( scheiding, sterfgeval, ernstige ziekte bij kind of ouders)

Elk van bovenstaande oorzaken kunnen ook weer een oorzaak zijn binnen de groep van oorzaken. Zo zorgt ongezonde voeding ( veel suiker bijvoorbeeld) samen met veel stress voor Candida Albicans( een soort gist wat kan woekeren op het slijmvlies)  . Waarop candida weer zorgt voor een toename van allergieën, doordat de darmwand gaat lekken en er allerlei stoffen in de bloedbaan komen die daar niet horen te zitten, wat weer leidt tot ontstekingsreacties. Dit zorgt vervolgens weer voor chronische stress en hormonale problemen. Maar ook een intolerantie voor bijvoorbeeld gluten ( wat in granen zit) kan tot veel problemen leiden. Indien de darmen onvoldoende in staat zijn om gluten te verteren , blijven deze onverteerde gluten in de bloedbaan rondcirkelen. Dit leidt tot ontstekingsreacties. Methylatie is een ingewikkeld proces met meerdere functies , zoals het opruimen van DNA-gen mutaties, vorming van neurotransmitters. Hersenreceptoren voor dopamine hebben het methylatie proces nodig om goed te kunnen functioneren. Bij kinderen met ADHD vind men vaak slecht werkende dopamine receptoren, door een slecht werkend methylatie proces.  Toxische metalen , chemisch toxische stoffen , energetische slechte straling hebben allemaal een remmende werking op het methylatie proces. Men kan veronderstellen dat een overmaat aan ontstekingsreacties leidt tot hormonale disbalans , dit ook gevolgen heeft voor het functioneren van de hersenen.

Hoe kan ik u helpen?

Combinatie therapie

Via kinesiologische behandeling met een systeem wat ik geleerd heb bij Totaalbalans bepaal ik of er  verstoringen zijn in de darmen en het neurologisch systeem. Ik kan testen op voedselallergie en -intolerantie in relatie tot de hormoonhuishouding. Door middel van een alternatieve behandeling met fyto-therapie / energetische- en ortomoluculaire( vitaminen en mineralen) therapie kan ik de darmflora weer herstellen. Door deze aanpak heeft u veel meer kans op een blijvend resultaat en kan het kind zich op een gezonde manier ontwikkelen. Als u meer wil weten over mijn manier van werken dan kunt u hier verder lezen. Mochten er dan nog vragen zijn of een afspraak maken  dan kunt u dit doen via het contact formulier.