Verschillende vormen van ‘aardstralen’

Onderstaand zie je een weergave van verschillende soorten ‘aardstralen, die zich in en rondom huis kunnen bevinden. Vanuit de tekst wordt duidelijk dat het woord aardstralen de lading niet dekt. Ik spreek daarom liever van  geopatische invloeden. Geo is een uit het Grieks afkomstig voorzetsel wat aarde betekend. Het woord patisch betekent ziekte / aandoening. Geopatisch is dus het omgekeerde van Geoharmonisch , waar Geoharmonie zijn bedrijfsnaam aan ontleent :)Ik onderscheid verschillende vormen van Geopathie , welke ik hieronder verder bespreek.

Geologische-invloeden ( waterader en breuk)

Van alle storingsinvloeden zijn de geologische storingsinvloeden het bekendst. De zogenaamde aardstralen vormen een verzamelnaam voor invloeden die te beschrijven is als wateraders en breuken. Bij wateraders kan je denken aan ondergrondse waterstromingen. Een gevolg van een cyclische beweging waarbij regenwater , onder invloed van bepaalde grondstructuren zich verplaatsen naar andere delen van het land. Aangezien water “levensenergie” kan absorberen, ontstaat met een waterader een mogelijkheid om energetische verstoringen te verplaatsen. Het is dus een misvatting dat een waterader altijd een storende invloed heeft op leef en woonkwaliteit.

Breuken in de aarde zijn het gevolg van mechanische spanningen  tussen tektonische platen. Hierdoor kunnen er scheuren ontstaan in de aardkorst en in het meest extreme geval ontstaan er aardbevingen. Deze kennis valt onder het domein van de geologie. Naast dat er fysieke breuken komen in onze aardkorst , ontstaat er ook een energie van een niet-harmonieus gespleten aard, breukenergie genoemd.

Psychologische storingsinvloeden

Iets minder bekend zijn de psychologische storingsinvloeden. Dit is dus niet iets wat vanuit de bodem komt. De veroorzakers zijn in dit geval vaak de bewoner(s) zelf! Als een bewoner depressief is zal dit zeker ook zijn weerslag hebben op de levensenergie in huis. In feite wordt het huis gevoed door een blokkerende energie van ons eigen aura. In dit geval heeft het weinig zin om de aandacht alleen te richten op de huis maar zal de betrokkene ook moeten worden meegenomen in het reinigingsproces. Het huis dient als  spiegel van onze eigen levensenergie.

Vorminvloeden (Biogeometrie)

Vanuit het ‘aardstralen’ verhaal hoort deze er eigenlijk niet bij. Ik heb hem er echter bijgezet omdat deze factor ook zeker een rol kan spelen in de levensenergie in huis. Ik heb op dit moment geen beter woord voor deze invloed. Je moet hier onder andere denken aan Feng Sui , de Chinese leer die beschrijft hoe we ons huis moeten inrichten. Welke kleuren en vormen we moeten gebruiken om een optimale levensenergie te creëren in en rondom ons huis. Hierbij gaat hier vaak over het algemeen om de meer subtielere invloeden . Indien je bijvoorbeeld op een breuk woont , dan zal het weinig uitmaken welke kleur bank je hebt of welke kleur gordijnen je hebt ; de breukenergie blijft. Met stoelen gaan schuiven of de muur schilderen heeft dan ook niet zoveel zin. De Egyptische architect  Ibrahim Karim houdt zich bezig met vorminvloeden. De relatie van vorminvloeden tot mijn werk is dat ik energetische symbolen maak waarmee ik een huis weer harmonisch kan krijgen. Naast de vorm (uiterlijke) is voornamelijk de intentie achter het symbool belangrijk.

Technische invloeden

Bij technische stoorinvloeden moet je denken aan elektrische apparatuur in of in de omgeving van het huis. Voorbeelden zijn dect-telefoons, mobiele telefoons, draadloze netwerken (Wifi) , maar ook spaarlampen. Dergelijke stoorinvloeden kunnen zeker invloed hebben op onze gezondheid. Dit is ook wetenschappelijk aangetoond. In uitzonderlijke gevallen kan dit bij mensen zelfs leiden tot elektro hypersensiviteit (EHS), waarbij mensen (bijvoorbeeld) last krijgen van hun huid als ze in de nabijheid komen van elektrisch stralende apparaten . Aan elektromagnetische straling is in Nederland nauwelijks meer te ontkomen , door de groei van allerlei draadloze netwerken. De oplossing die ik daarom aanbied zit hem voor een groot deel in degene weerbaarder te maken tegen dergelijke straling door de bewoner te behandelen. Als u meer wil weten over mijn therapeutische behandelingen kunt u hier verder lezen.

Parapsychologische invloeden

Hierbij moet je denken aan geesten. In de leer van de parapsychologie praten we liever over entiteiten , omdat het om een op zichzelf staant schepsel is met een eigen (id)-entiteit. Veel mensen hebben met dit onderwerp veel moeite. Dit omdat er een grens wordt doorkruist  van wat we in het moderne westen denken te weten. Met het toelaten  in ons bewustzijn dat er entiteiten zijn, moeten we aanvaarden dat er leven is na de dood. Dit staat haaks op het Westerse mechanistische denken, waarbij dood het definitieve einde betekent . Voor de meeste mensen levert dit gegeven een angst op, omdat de poten onder onze stoel van ons Westerse ‘geloof’ worden weg-gezaagd.  De mensen die het vermogen en het bewustzijn hebben om entiteiten waar te nemen vinden dit onderwerp als vanzelfsprekent. Je moet je voorstellen dat we naast een fysiek lichaam allemaal ook nog andere (subtielere) manifestaties van onszelf kennen ( hylisch pluralisme , theosoof Prof. Dr. Johannes Jacobus Poortman heeft zich bezig gehouden met deze thematiek) Eentje daarvan is onze Geest(Of Ziel) welke na onze dood teruggaat naar de sfeer waar deze ‘hoort’. Echter wanneer de schaduwzijde de lichtzijde van de geestelijke geest overstemt dan spreken we van een negatieve entiteit. Onder bijzondere omstandigheden kunnen negatieve entiteiten ook in woonhuizen terecht komen. Negatieve entiteiten worden aangetrokken  door de negatieve invloedsfeer van chaos en destructie. Het verleden van gebeurtenissen in of rond een huis kunnen hierin een rol spelen. (Oorlog , moord, agressie etc) Dit kan een ontwrichtend effect hebben op de bewoner(s). Het energetisch reinigen van huizen met negatieve entiteiten door een leek, is niet zonder risico en kan men beter kan overlaten aan een medium.  Het reinigen van huizen met negatieve entiteiten beschouw ik zelf als een van de moeilijkste taken. Ik heb er mijn specialiteit van gemaakt.