Spirituele dimentie van de ziekte van Lyme 

Vanuit onze cultuur en wat we leren bij  een medische opleiding is dat we lyme krijgen vanuit een bacteriële infectie door bijvoorbeeld een teek( dit noemen we een vector). En dat wanneer men na een tekenbeet niet besmet is geraakt , dit een kwestie is van geluk. Dit is afhankelijk is van de besmettingsgraad van dergelijk vector. Men gaat er dus  van uit dat de besmettingsgraad van de teek gelijk is met de de kans dat iemand besmet wordt na een tekenbeet. Uit ervaring weet ik dat het antwoord op deze vraag ingewikkelder is en te herleiden is naar de spirituele dimensie van Lyme.

Psychologische kenmerken (blokkades) bij de ziekte van Lyme

Bij bijna alle mensen die ik heb behandeld voor de ziekte van Lyme vielen me een aantal zaken op.

  • Men heeft vaak een probleem met de eigen identiteit. Dit is vaak te herkennen , doordat met vaak niet goed weet wat men wil. Vaak wordt er met een opleiding begonnen en wordt deze niet afgemaakt. Vaak wordt er gewisseld van baan omdat men er niet voldoende voldoening uit haalt. Vaak heeft men alles gedaan maar daardoor ook weer niets.
  • Men heeft moeite met het bewaken van de eigen grenzen; Men laat vaak makkelijk over zich heen lopen , vaak door een gebrek van eigenwaarde.
  • Men houdt te weinig van zichzelf. Omdat men te weinig van zichzelf houdt wil men vaak wel voor de ander zorgen om zo liefde te ontvangen maar vergeet men vaak zichzelf in het verhaal.
  • Mensen met Lyme zijn vaak slecht “geaard”. De wil om te leven en om op aarde te willen zijn en te manifesteren is vaak zwak ; wat resulteert in een zwakke ruggengraad ( soms ook letterlijk!) Als men eigenlijk ( onbewust ) hier niet op aarde wil zijn is het moeilijk om te strijden voor de eigen idealen en belangen.

 

Invloed psychologische kenmerken op het immuunsysteem

Tijdens het behandelen van vele mensen was me opgevallen dat er een duidelijk verband was tussen de psychologische kenmerken, zoals hierboven beschreven en de werking van het immuunsysteem. Indien men moeite heeft om van zichzelf te houden en/of moeite heeft met een stukje eigen manifistatie en afbakenen van eigen grenzen, dan gaat dit vaak gepaard met een slecht werkend imuunsysteem. Om iemand goed te kunnen helpen met de genezing van een dergelijke infectie zal er dus moeten worden gekeken naar een stuk trauma behandeling , zodat degene weer meer van zichzelf gaat houden en het vanzelfsprekend vind om meer op te komen voor zich / haar zelf.