Berichten

Bestaan aardstralen eigenlijk?

 Waar het woord aardstralen vandaan komt

Omdat er mijns inziens heel veel verwarring is als het gaat om het begrip aardstralen, wil ik dit woord eens nader toelichten. Daarvoor moeten we de geschiedenisboeken in om te kijken wanneer dit woord gestalte kreeg. Het begrip aardstralen komt voort uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De Duitse wichelroedeloper Von Pohl deed onderzoek naar het verband tussen degeneratieve ziekten  zoals kanker en aardstralen en heeft dit ook gepubliceerd in zijn boek ‘Erdstrahlen als Krankheitssserreger’, wat vrij vertaald kan worden als aardstralen als ziektemaker.

Von Pohl probeerde  in het dorp Vilsbiburg de correlatie te leggen tussen de uitslag van de wichelroede op aardstraalbanen en ernstige ziekten, zoals kanker. Zo schreef hij dat  de sterk doordringbare aardstraling  mens en dier ziek maakt en  dat deze straling uiteindelijk ieder levend wezen de das om doet.  Ook speculeerde hij over de fysische realiteit van deze straling . Deze straling zou voortkomen door de uitstraling van vloeibaar magma uit het binnenste van de aarde.  Hoewel het een vaag verhaal was werd hierdoor al wel een zaadje geplant voor de angst voor ziek worden door aardstralen.

Om het aardstralen probleem op te lossen heeft Von Pohl  een anti aardstralenkastje ontwikkeld en laten patenteren. Het aardstralenprobleem is in Nederland bekend geworden , nadat de wichelroedeloper  Mieremet in contact in gekomen met van Pohl om te leren over zijn aardstralen theorie. Mieremet werd in Nederland de motor achter de verkoop van aardstralenkastjes die gedreven door angst, gretig aftrek vond.

Later heeft men overheidswege in 1949  door de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke afdeling van Akademie van wetenschappen een onderzoek ingesteld om de aardstralenproblematiek te onderzoeken. Helaas was het zo dat de leden van de onderzoekscommissie, bestond uit mensen die geen van allen affiniteit had met dit onderzoeksonderwerp. Mensen die wel kennis hadden van dit onderwerp werden stelselmatig buiten de deur gehouden. De leden van de onderzoekscommissie waren onverbiddelijk als het gaat over het bestaan van aardstralen. Het doel van de onderzoekscommissie leek zich vooral te richten om de rust weer te laten terugkeren in de samenleving. En dat was na het rapporteren van de onderzoeksresultaten gelukt.

Door deze geschiedenis is het geloof in aardstralen nogal controversieel geworden. De visie van Van Pohl sterk gericht op angst met als doel zoveel mogelijk anti-aardstraal kastjes te verkopen. Daarentegen heeft  de onderzoekscommissie het kind met het badwater weggespoeld, door een onderzoek te publiceren waarbij het onderzoeksresultaat al vast stond voordat het onderzoek van start was gegaan.

Aardstralen vanuit een nieuw kader vormgegeven

Zoals bij zoveel zaken ligt volgens mij in het midden. Naar mijn mening kan er wel degelijk een verstoring zijn van de levensenergie ( wat geopathie wordt genoemd) waar men last van ondervind in de woning. De nuance die ik wil aanbrengen is dat het al dan niet ziek worden niet alleen afhankelijk is van het al dan niet aanwezig zijn van aardstralen. Daarvoor is het onderwerp veel te ingewikkeld. Ik zie het meer als een balans tussen enerzijds een hoeveelheid stress die de betreffende persoon aan kan en de hoeveelheid stress waarmee de persoons belast wordt. Waarbij de hoeveelheid stress die men aan kan bepaald wordt door het karretje met onverwerkte trauma’s die deze persoon met zich meetorst. En de hoeveelheid stress waarmee men belast wordt ook bepaald wordt door het al dan niet aanwezig zijn van energetische verstoringen in huis( de zogenaamde aardstralen).

Verder zijn we  als het gaat om gevoeligheid voor spirituele energieën grote verschillen. Dit heeft te maken met de dikte van aura die voor elk persoon uniek is. Mensen met een dik aura kunnen prima wonen in een huis wat voor een ander gevoeliger mens met een dunner aura haast onleefbaar is.

Een nieuw woord voor aardstralen

Het begrip aardstralen is een begrip dat anno nu, de lading niet (meer) dekt. Naast straling uit de bodem ( wat dit woord suggereert) , zijn er nog vele andere soorten straling waar men last van kan hebben. We kennen nu ook de technische straling( wifi , gsm etc)  , humane straling( de bewoners spelen ook een rol!)  en parapsychologische straling. Ik zou het woord aardstraling dus maar verder vergeten , want dat is zoooo 1949. Tegenwoordig spreken we van geopatische belasting !