Holistische visie van de ziekte van Lyme

Het is bekend dat de ziekte  meestal overgedragen wordt door een teek. En dat deze teek ongeveer 20% de borrelia bacterie bij zich draagt. Men is vaak in de veronderstelling dat de kans op een lyme besmetting dan ook ongeveer even groot is. Uit ervaring weet ik dat de werkelijkheid wat ingewikkelder in elkaar steekt. Dit heeft te maken met dat het antwoord op de vraag, waarom iemand  de ziekte van Lyme krijgt. Heeft het te maken met pech of geluk dat je een Lyme infectie krijgt of is er meer aan de hand?

Om te weten hoe groot de kans is dat je ziek wordt van een door borrelia besmette teek, is belangrijk om te weten hoe goed het immuunsysteem kan reageren op een dergelijke infectie. Met een goed werkend immuunsysteem heb je een grotere kans om te genezen van de ziekte van Lyme dan met een slecht werkend immuunsysteem. Men zou kunnen veronderstellen dat het wel of niet goed functioneren van het immuunsysteem ook weer een kwestie van geluk of pech is. Niets is minder waar. Uit ervaring weet ik dat de goede werking van het immuunsysteem samenhangt met dieper liggende psychologische oorzaken. Antwoorden kunnen gevonden worden in een holistische visie, waarbij lichaam en geest nauw verbonden zijn . Uit ervaringen met cliënten, die ik geholpen heb met de ziekte van Lyme, ben ik overeenkomsten tegengekomen in de geestelijke problematiek en helingsstrategie.

 

Overeenkomsten  bij mensen en de ziekte van Lyme

Als ik mensen positief getest heb op lyme vallen me onmiddellijk een paar zaken op.

  • Men is vaak constant moe , hiervoor wordt in de reguliere geneeskunde de term CVS ( chronische vermoeidheid syndroom ) genoemd. Iets wat men weer onderbrengt onder de noemer SOLK (Psychisch Onverklaarbare Klachten)
  • Hormonaal is men vaak in onbalans . De bijnieren hebben zoveel stresshormonen aangemaakt dat er sprake is van bijnieruitputting en vaak wordt dan de diagnose burn-out gebruikt.
  • Ik test nog allerlei andere infecties zoals Candida Albicans , verschillende soorten darm parasieten, schimmelinfecties etc.
  • Energetisch heeft men vaak een zwak aura ( energetische blokkades)
  • Mensen hebben vaak een psychische problematiek en kunnen vaak moeilijk is voor zichzelf opkomen en hebben vaak een laag zelfbeeld. Verder hebben mensen moeite hun grenzen aan te geven /dan wel te bewaken. Ook is er vaak sprake van problematiek omtrent bestaansrecht, met daaraan gerelateerd de wil om te leven.

Geestelijke problematiek

Met betrekking tot lyme zie ik bij mensen vaak twee soorten geestelijke problematiek, die zich laten testen door blokkades op het aardings chakra( basischakra) en het zonnevlecht chakra( identiteit)

Slechte aarding ; de wil om te leven staat onder druk

Het is me opgevallen dat veel mensen psychische trauma’s die te maken hebben met existiele vraagstukken. “Wat moet ik hier op aarde doen?”,  “Ik voel me niet welkom hier op aarde”, “Wat doe ik hier eigenlijk?” Als men de vergelijking met een huis zou maken en de geestelijk psychische gesteldheid, dan zou je kunnen spreken van een slecht fundament.  En op een slecht fundament kan je niet bouwen! In praktische zin ziet men dat er wel ideeen zijn, maar weinig potentie tot manifistatie / realisatie in het dagelijks leven.  Deze problematiek is gerelateerd aan het aardings chakra. Men zegt dan ook wel eens dat de persoon slecht geaard is.

Identiteitscrisis ; laag zelfbeeld

Als men geen idee heeft wat men nou eigenlijk wil, dan is er vaak sprake van een identiteit-crisis of blokkade. Naast niet weten wat je wil is er ook vaak sprake van zwakke grenzen en weet men vaak niet wie men is. Ook is er vaak sprake van een laag zelfbeeld. Het zelfbeeld wordt vaak bepaald door anderen! Om tegemoet te komen in de wensen van de ander laat men de eigen grenzen varen. Dit alles om het gebrek aan liefde voor zichzelf te compenseren met “gekochte” liefde van een ander. Dit is uiteraard een ongezonde situatie die zich OOK in het immuunsysteem op een negatieve manier manifesteert!

 

Helingstrategie.

Wanneer men bovenstaande trauma’s gaat behandelen, weet men veel vaker wat men wil en heeft men duidelijke grensen. Men durft eerder NEE te zeggen tegen anderen. Heeft men minder het gevoel de ander te moeten behagen en komt voor zichzelf op! ! Als bonus krijg je ook nog een beter werkend imuunsysteem! Door daarnaast  ook nog kruidengeneeskunde ( fytotherapie) toe te passen, krijg je een krachtige manier om te genezen  van de ziekte van Lyme!

Als u meer wil weten hoe ik Lyme behandel dan verwijs ik u door naar deze link lyme-behandelen

Als u meer wil weten over kinesiologisch behandelen in het algemeen dan verwijs ik u door naar deze link behandeling 

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat kruidengeneeskunde beter werkt dan antibiotica bij lyme!

Dit artikel is interessant om te lezen als u sceptisch bent over de werking kruidengeneeskunde in relatie tot de ziekte van Lyme. Uit het wetenschappelijke onderzoek blijkt dat sommige kruiden significant beter werken dan antibiotica. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht in het medische wetenschappelijke bron de Frontiers.Het persbericht is HIER te lezen.

Bestaan aardstralen eigenlijk?

 Waar het woord aardstralen vandaan komt

Omdat er mijns inziens heel veel verwarring is als het gaat om het begrip aardstralen, wil ik dit woord eens nader toelichten. Daarvoor moeten we de geschiedenisboeken in om te kijken wanneer dit woord gestalte kreeg. Het begrip aardstralen komt voort uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De Duitse wichelroedeloper Von Pohl deed onderzoek naar het verband tussen degeneratieve ziekten  zoals kanker en aardstralen en heeft dit ook gepubliceerd in zijn boek ‘Erdstrahlen als Krankheitssserreger’, wat vrij vertaald kan worden als aardstralen als ziektemaker.

Von Pohl probeerde  in het dorp Vilsbiburg de correlatie te leggen tussen de uitslag van de wichelroede op aardstraalbanen en ernstige ziekten, zoals kanker. Zo schreef hij dat  de sterk doordringbare aardstraling  mens en dier ziek maakt en  dat deze straling uiteindelijk ieder levend wezen de das om doet.  Ook speculeerde hij over de fysische realiteit van deze straling . Deze straling zou voortkomen door de uitstraling van vloeibaar magma uit het binnenste van de aarde.  Hoewel het een vaag verhaal was werd hierdoor al wel een zaadje geplant voor de angst voor ziek worden door aardstralen.

Om het aardstralen probleem op te lossen heeft Von Pohl  een anti aardstralenkastje ontwikkeld en laten patenteren. Het aardstralenprobleem is in Nederland bekend geworden , nadat de wichelroedeloper  Mieremet in contact in gekomen met van Pohl om te leren over zijn aardstralen theorie. Mieremet werd in Nederland de motor achter de verkoop van aardstralenkastjes die gedreven door angst, gretig aftrek vond.

Later heeft men overheidswege in 1949  door de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke afdeling van Akademie van wetenschappen een onderzoek ingesteld om de aardstralenproblematiek te onderzoeken. Helaas was het zo dat de leden van de onderzoekscommissie, bestond uit mensen die geen van allen affiniteit had met dit onderzoeksonderwerp. Mensen die wel kennis hadden van dit onderwerp werden stelselmatig buiten de deur gehouden. De leden van de onderzoekscommissie waren onverbiddelijk als het gaat over het bestaan van aardstralen. Het doel van de onderzoekscommissie leek zich vooral te richten om de rust weer te laten terugkeren in de samenleving. En dat was na het rapporteren van de onderzoeksresultaten gelukt.

Door deze geschiedenis is het geloof in aardstralen nogal controversieel geworden. De visie van Van Pohl sterk gericht op angst met als doel zoveel mogelijk anti-aardstraal kastjes te verkopen. Daarentegen heeft  de onderzoekscommissie het kind met het badwater weggespoeld, door een onderzoek te publiceren waarbij het onderzoeksresultaat al vast stond voordat het onderzoek van start was gegaan.

Aardstralen vanuit een nieuw kader vormgegeven

Zoals bij zoveel zaken ligt volgens mij in het midden. Naar mijn mening kan er wel degelijk een verstoring zijn van de levensenergie ( wat geopathie wordt genoemd) waar men last van ondervind in de woning. De nuance die ik wil aanbrengen is dat het al dan niet ziek worden niet alleen afhankelijk is van het al dan niet aanwezig zijn van aardstralen. Daarvoor is het onderwerp veel te ingewikkeld. Ik zie het meer als een balans tussen enerzijds een hoeveelheid stress die de betreffende persoon aan kan en de hoeveelheid stress waarmee de persoons belast wordt. Waarbij de hoeveelheid stress die men aan kan bepaald wordt door het karretje met onverwerkte trauma’s die deze persoon met zich meetorst. En de hoeveelheid stress waarmee men belast wordt ook bepaald wordt door het al dan niet aanwezig zijn van energetische verstoringen in huis( de zogenaamde aardstralen).

Verder zijn we  als het gaat om gevoeligheid voor spirituele energieën grote verschillen. Dit heeft te maken met de dikte van aura die voor elk persoon uniek is. Mensen met een dik aura kunnen prima wonen in een huis wat voor een ander gevoeliger mens met een dunner aura haast onleefbaar is.

Een nieuw woord voor aardstralen

Het begrip aardstralen is een begrip dat anno nu, de lading niet (meer) dekt. Naast straling uit de bodem ( wat dit woord suggereert) , zijn er nog vele andere soorten straling waar men last van kan hebben. We kennen nu ook de technische straling( wifi , gsm etc)  , humane straling( de bewoners spelen ook een rol!)  en parapsychologische straling. Ik zou het woord aardstraling dus maar verder vergeten , want dat is zoooo 1949. Tegenwoordig spreken we van geopatische belasting !

Breuklijnen

Breuklijnen

Het kan zijn dat de levensenergie verstoord kan raken door breukenlijnen. Breuklijnen , zijn diepe scheuren in het aardoppervlak , veroorzaakt door verschuivingen van de  tektonische platen (hierdoor ontstaan aardbevingen). De aardkorst is namelijk voortdurend in beweging.  In Nederland is het gelukkig redelijk rustig wat aardbevingen betreft. Toch zijn er een aantal plaatsen in Nederland te vinden , waarbij breuken in de aardkorst terug te vinden zijn. Zo is de Peelrandbreuk een belangrijke breuklijn die loopt van Roermond tot en met Heesch. In Uden is het zelfs zo dat bepaalde straten vernoemd zijn naar deze breuklijn.

Invloed van breuken op de menselijke geest

Breuken geven een niet-harmonische energie af welke diep inwerkt op ons aardings-chakra. Het aardingschakra wordt in verband wordt gebracht met ons fundament( woning,werk, inkomen en het gevoel hier op aarde te mogen zijn) . Breukenergie is een energie die chaos creëert. Indien men toch al weinig fundament in het leven heeft, zal de breuk-energie dit probleem dus verergeren. Mensen met een geblokkeerd aardings chakra , kenmerken zich geestelijk door nogal “zweverig” over te komen. Er komt ook weinig concreets uit hun handen en ze zijn vaak rommelig , chaotisch; er komt niets concreets tot stand. Naast dat breuk energie vanuit de aarde zich manifisteert , manifisteert zich deze ook vanuit de geest. Dit kan vervoorzaakt worden door ernstige verdeeldheid als het gaat om het maken van keuzes en hier niet uit kunnen komen. In een dergelijke situatie is men dus in staat om zelf breuk-energie te creeeren in zijn/haar eigen woning! In dat geval zorgt de breukenergie voor een meegekoppeld proces en zal de verdeeldheid in de psyche sterker worden.

Wat is hieraan te doen

Een breuk is een breuk en kan niet zomaar fysiek verplaatst op verwijdert worden. Wat wel kan is dat de straling die vrijkomt van een breuklijn , kan worden geharmoniseerd. Dit gebeurd door met de wichelroede de breuklijn te vinden en door middel van symbolen en een systeem dat lijkt op acupunctuur het huis harmonisch te maken . Indien breuk-energie niet veroorzaakt wordt door een geologisch verschijnsel is er meer werk te doen , dan alleen het huis reinigen en zal er doormiddel van therapeutische sessies moeten worden gekeken welk geestelijk dilemma de grondoorzaak is van dergelijke breukenergie.

 

 

Wateraders

Als mensen met mij in contact komen aan de telefoon, dan hebben ze het vaak over een waterader en of ik die even kan opsporen. Als ik dan een tijdje doorvraag , dan blijkt het vaak om een geheel andere verstoring dan een waterader te gaan!

Wat zijn wateraders eigenlijk

De vraag is wat zijn wateraders eigenlijk? Wateraders , zijn ondergrondse waterstromen met een bepaalde stromingsrichting en een bepaalde kwaliteit van levensenergie.Vaak wordt er onmiddelijk geconcludeerd dat als je huis op een waterader staat , dat dat ongezond is. Dit bewering berust echter op een fabeltje. Het zit namelijk zo…Water is naast een essenciele voorwaarde voor het leven hier op aarde nog iets anders. Water is een transportmiddel van levensenergie! De helaas overleden Dr. Emoto (Japanse Onderzoeker) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen. 

Heeft u wel eens gehoord van vitaliserende helende waterbronnen? Opeens heeft niemand het dan meer over de ontkrachtende werking dat water kan hebben! Hoe zit het dan wel!? Op aarde hebben we plekken waar zich in het verleden dingen plaatstgevonden die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals oorlog , onderdrukking , mens onterende praktijken. Dit soort activiteiten zorgen voor een beladen energetische werking op de omgeving. Stel nou dat op zo’n plek een waterader stroomt? In dat geval zal deze beladen levensenergie een (extra) mogelijkheid hebben om zich middels het water te verplaatsen! Ook als een waterader ligt bij een breuklijn structuur in de bodem heeft een waterader de potentie om de levensenergie te blokkeren. Indien u vele jaren later op deze waterader u huis bouwt , zou het kunnen zijn , indien u gevoelig bent voor subtiele omgevingsenergien dat u last krijgt van deze waterader. Echter dat is nog niet alles … Wateraders zijn vooral te vinden bij een bepaalde bodemstructuur.

Waterader en bodemstructuur

Verder moet u ervan bewust zijn dat wateraders, alleen voorkomen bij een bepaalde bodemstructuur Zandgrond is een bodemstructuur waarbij wateraders niet of nauwelijks voorkomen, Veengrond is dat wel.

Andere storingsbronnen

Echter naast wateraders zijn er nog andere mogelijke bronnen van verstoringen die kunnen leiden tot soortgelijke klachten , zoals breuken , technische straling ( wifi etc) en last but not least entiteiten-problematiek.  Over elk van deze verstoringen zal in een volgende blog wat gaan vertellen.