Holistische visie van de ziekte van Lyme

Het is bekend dat de ziekte  meestal overgedragen wordt door een teek. En dat deze teek ongeveer 20% de borrelia bacterie bij zich draagt. Men is vaak in de veronderstelling dat de kans op een lyme besmetting dan ook ongeveer even groot is. Uit ervaring weet ik dat de werkelijkheid wat ingewikkelder in elkaar steekt. Dit heeft te maken met dat het antwoord op de vraag, waarom iemand  de ziekte van Lyme krijgt. Heeft het te maken met pech of geluk dat je een Lyme infectie krijgt of is er meer aan de hand?

Om te weten hoe groot de kans is dat je ziek wordt van een door borrelia besmette teek, is belangrijk om te weten hoe goed het immuunsysteem kan reageren op een dergelijke infectie. Met een goed werkend immuunsysteem heb je een grotere kans om te genezen van de ziekte van Lyme dan met een slecht werkend immuunsysteem. Men zou kunnen veronderstellen dat het wel of niet goed functioneren van het immuunsysteem ook weer een kwestie van geluk of pech is. Niets is minder waar. Uit ervaring weet ik dat de goede werking van het immuunsysteem samenhangt met dieper liggende psychologische oorzaken. Antwoorden kunnen gevonden worden in een holistische visie, waarbij lichaam en geest nauw verbonden zijn . Uit ervaringen met cliënten, die ik geholpen heb met de ziekte van Lyme, ben ik overeenkomsten tegengekomen in de geestelijke problematiek en helingsstrategie.

 

Overeenkomsten  bij mensen en de ziekte van Lyme

Als ik mensen positief getest heb op lyme vallen me onmiddellijk een paar zaken op.

  • Men is vaak constant moe , hiervoor wordt in de reguliere geneeskunde de term CVS ( chronische vermoeidheid syndroom ) genoemd. Iets wat men weer onderbrengt onder de noemer SOLK (Psychisch Onverklaarbare Klachten)
  • Hormonaal is men vaak in onbalans . De bijnieren hebben zoveel stresshormonen aangemaakt dat er sprake is van bijnieruitputting en vaak wordt dan de diagnose burn-out gebruikt.
  • Ik test nog allerlei andere infecties zoals Candida Albicans , verschillende soorten darm parasieten, schimmelinfecties etc.
  • Energetisch heeft men vaak een zwak aura ( energetische blokkades)
  • Mensen hebben vaak een psychische problematiek en kunnen vaak moeilijk is voor zichzelf opkomen en hebben vaak een laag zelfbeeld. Verder hebben mensen moeite hun grenzen aan te geven /dan wel te bewaken. Ook is er vaak sprake van problematiek omtrent bestaansrecht, met daaraan gerelateerd de wil om te leven.

Geestelijke problematiek

Met betrekking tot lyme zie ik bij mensen vaak twee soorten geestelijke problematiek, die zich laten testen door blokkades op het aardings chakra( basischakra) en het zonnevlecht chakra( identiteit)

Slechte aarding ; de wil om te leven staat onder druk

Het is me opgevallen dat veel mensen psychische trauma’s die te maken hebben met existiele vraagstukken. “Wat moet ik hier op aarde doen?”,  “Ik voel me niet welkom hier op aarde”, “Wat doe ik hier eigenlijk?” Als men de vergelijking met een huis zou maken en de geestelijk psychische gesteldheid, dan zou je kunnen spreken van een slecht fundament.  En op een slecht fundament kan je niet bouwen! In praktische zin ziet men dat er wel ideeen zijn, maar weinig potentie tot manifistatie / realisatie in het dagelijks leven.  Deze problematiek is gerelateerd aan het aardings chakra. Men zegt dan ook wel eens dat de persoon slecht geaard is.

Identiteitscrisis ; laag zelfbeeld

Als men geen idee heeft wat men nou eigenlijk wil, dan is er vaak sprake van een identiteit-crisis of blokkade. Naast niet weten wat je wil is er ook vaak sprake van zwakke grenzen en weet men vaak niet wie men is. Ook is er vaak sprake van een laag zelfbeeld. Het zelfbeeld wordt vaak bepaald door anderen! Om tegemoet te komen in de wensen van de ander laat men de eigen grenzen varen. Dit alles om het gebrek aan liefde voor zichzelf te compenseren met “gekochte” liefde van een ander. Dit is uiteraard een ongezonde situatie die zich OOK in het immuunsysteem op een negatieve manier manifesteert!

 

Helingstrategie.

Wanneer men bovenstaande trauma’s gaat behandelen, weet men veel vaker wat men wil en heeft men duidelijke grensen. Men durft eerder NEE te zeggen tegen anderen. Heeft men minder het gevoel de ander te moeten behagen en komt voor zichzelf op! ! Als bonus krijg je ook nog een beter werkend imuunsysteem! Door daarnaast  ook nog kruidengeneeskunde ( fytotherapie) toe te passen, krijg je een krachtige manier om te genezen  van de ziekte van Lyme!

Als u meer wil weten hoe ik Lyme behandel dan verwijs ik u door naar deze link lyme-behandelen

Als u meer wil weten over kinesiologisch behandelen in het algemeen dan verwijs ik u door naar deze link behandeling