Berichten

Wateraders

Als mensen met mij in contact komen aan de telefoon, dan hebben ze het vaak over een waterader en of ik die even kan opsporen. Als ik dan een tijdje doorvraag , dan blijkt het vaak om een geheel andere verstoring dan een waterader te gaan!

Wat zijn wateraders eigenlijk

De vraag is wat zijn wateraders eigenlijk? Wateraders , zijn ondergrondse waterstromen met een bepaalde stromingsrichting en een bepaalde kwaliteit van levensenergie.Vaak wordt er onmiddelijk geconcludeerd dat als je huis op een waterader staat , dat dat ongezond is. Dit bewering berust echter op een fabeltje. Het zit namelijk zo…Water is naast een essenciele voorwaarde voor het leven hier op aarde nog iets anders. Water is een transportmiddel van levensenergie! De helaas overleden Dr. Emoto (Japanse Onderzoeker) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen. 

Heeft u wel eens gehoord van vitaliserende helende waterbronnen? Opeens heeft niemand het dan meer over de ontkrachtende werking dat water kan hebben! Hoe zit het dan wel!? Op aarde hebben we plekken waar zich in het verleden dingen plaatstgevonden die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals oorlog , onderdrukking , mens onterende praktijken. Dit soort activiteiten zorgen voor een beladen energetische werking op de omgeving. Stel nou dat op zo’n plek een waterader stroomt? In dat geval zal deze beladen levensenergie een (extra) mogelijkheid hebben om zich middels het water te verplaatsen! Ook als een waterader ligt bij een breuklijn structuur in de bodem heeft een waterader de potentie om de levensenergie te blokkeren. Indien u vele jaren later op deze waterader u huis bouwt , zou het kunnen zijn , indien u gevoelig bent voor subtiele omgevingsenergien dat u last krijgt van deze waterader. Echter dat is nog niet alles … Wateraders zijn vooral te vinden bij een bepaalde bodemstructuur.

Waterader en bodemstructuur

Verder moet u ervan bewust zijn dat wateraders, alleen voorkomen bij een bepaalde bodemstructuur Zandgrond is een bodemstructuur waarbij wateraders niet of nauwelijks voorkomen, Veengrond is dat wel.

Andere storingsbronnen

Echter naast wateraders zijn er nog andere mogelijke bronnen van verstoringen die kunnen leiden tot soortgelijke klachten , zoals breuken , technische straling ( wifi etc) en last but not least entiteiten-problematiek.  Over elk van deze verstoringen zal in een volgende blog wat gaan vertellen.